Skip to main content

Regenerative Medicine for Epilepsy: From Basic Research to Clinical Application.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Takano, Shingo; Ishikawa, Eiichi; Nakai, Kei; Matsuda, Masahide; Masumoto, Tomohiko; Yamamoto, Tetsuya; Matsumura, Akira
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4161529
PubMed Central
by Wang, Jir-You; Wu, Po-Kuei; Chen, Paul Chih-Hsueh; Yen, Chuen-Chuan; Hung, Giun-Yi; Chen, Cheng-Fong; Hung, Shih-Chieh; Tsai, Shih-Fen; Liu, Chien-Lin; Chen, Tain-Hsiung; Chen, Wei-Ming
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013034
PubMed Central
by Fulwani, Mahesh; Pardeshi, Raviraj
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3700329
PubMed Central
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160580
PubMed Central
by JAROCHA, DANUTA; STANGEL-WOJCIKIEWICZ, KLAUDIA; BASTA, ANTONI; MAJKA, MARCIN
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072397
PubMed Central
by Aslam, Sadaf; Georgiev, Helen; Mehta, Kedar; Kumar, Ambuj
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3326852
PubMed Central
by Yoo, James J.; Olson, Jennifer; Atala, Anthony; Kim, Bupwan
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212584
PubMed Central
by Martinez-De Luna, Reyna I; Zuber, Michael E
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074488
PubMed Central
by Elisseeff, Jennifer; Madrid, Marcos G.; Lu, Qiaozhi; Chae, J. Jeremy; Guo, Qiongyu
texts
eye 18
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3617526
PubMed Central
by Joo, Eun Yeon
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952325